Profile Category: Poznan

Home / Poznan
Katarzyna Buda-Maciejewska
Profiles
9 stycznia 201821 czerwca 2021

Katarzyna Buda-Maciejewska

Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej, pedagog, nauczyciel montessoriański, ukończyłam liczne kursy i szkolenia, min. dotyczące kinezjologii edukacyjnej Dennisona oraz symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. W swojej pracy inspiruję się przede wszystkim założeniami pedagogiki Janusza Korczaka oraz Marii Montessori. W kontaktach z dziećmi staram się wykorzystywać założenia Porozumienia bez Przemocy. Towarzyszenie najmłodszym w poznawaniu świata oraz odkrywaniu ich naturalnego potencjału daje mi bardzo dużo satysfakcji i jest inspiracją do tworzenia nowych, kreatywnych projektów.

  • 1
  • 2