Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Administrator Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię (Użytkownik), że w związku z korzystaniem ze strony internetowej żłobka Mali Odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata dostępnego pod adresem http://maliodkrywcyzlobek.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, NIP 586 205 77 91, REGON 220744240, e-mail: maliodkrywcy@jcgroup.pl. W przypadku pytań albo wątpliwości możesz skontaktować się z nami poprzez powyższy adres e-mail.

Cele i podstawy przetwarzania danych

1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Przetwarzamy Twoje dane w celu:

– rekrutacji dzieci do żłobka Mali Odkrywcy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i c) Rozporządzenie PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

– odpowiedzi na pytania Użytkownika, komentowanie wpisów i komunikacji z Użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych;

– zamieszczania informacji marketingowych dotyczących swoich usług lub wydarzeń, które organizuje lub w których bierze udział.

2. Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie;
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków, np. chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podczas kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podczas przetwarzania informacji statystycznych, w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO podczas wyświetlania treści marketingowych, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych.

3. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy ze względu na przesłanie danych w Formularzu kontaktowym, będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.

Dane osobowe – informacje o przetwarzaniu

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej:

 • Imię,
 • e-mail,
 • temat wiadomości,
 • treść wiadomości pozostawionej w Formularzu kontaktowym.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • dyrektor żłobka;
 • właściciel żłobka Mali Odkrywcy;
 • opiekunki, pracownicy żłobka;
 • pracownicy administracji.

Prawa w zakresie danych osobowych

1. Osobom w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

– prawo do dostępu do danych osobowych;
– prawo sprostowania danych, np. gdy są nieaktualne lub nieprawdziwe;
– prawo usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
– prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
– prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO;
– prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sieć społecznościowa

 1. W ramach strony mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych. Owe strony internetowe działają niezależnie od strony żłobka i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.
 2. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się każdorazowo zapoznać.
 3. Mali Odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Cookies

Jeśli odwiedzasz naszą stronę, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i zostanie wyrzucony po zamknięciu przeglądarki.

Osadzone treści z innych witryn internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np.filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się tak samo, jakby użytkownik odwiedził inną witrynę.

Witryny te mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z zawartością osadzoną, w tym śledzenie interakcji z zawartością osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie.