Elżbieta Juszka

Home / Elżbieta Juszka

Z wykształcenia jestem polonistą, neurologopedą, terapeutą i diagnostą SI, terapeutą i diagnostą autyzmu, oligofrenopedagogiem, opiekunką w żłobku oraz trenerem Smyko – Multisensoryki ®. Ukończyłam również studia z zakresu Zarzadzania Oświatą.

Od ponad 20 lat jestem praktykującym terapeutą dzieci z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. W pracy z dziećmi jestem konsekwentna i skuteczna, zawsze pracuję w relacji, podążając za dzieckiem. Jestem szczęściarą, ponieważ na tej płaszczyźnie pracy zawodowej realizuję się nie tylko, jako terapeuta, ale również jako człowiek w myśl zasady, że „najważniejsze jest zawsze dziecko – jego właściwy rozwój, bezpieczeństwo i szczęście”.

Od 10 lat pracuję na stanowiskach kierowniczych, obecnie pełniąc funkcję dyrektora Żłobka Mali Odkrywcy. Na tej płaszczyźnie mojej aktywności zawodowej przyświeca mi zasada, że „wysoka jakość zawsze obroni”.

Socials